• Art. 28r. - Oświadczenie...
  02.10.2023

Art. 28r. pod. dochod. od os.


Oświadczenie podatnika ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy

1.
Do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego podatnik jest obowiązany złożyć do urzędu skarbowego deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy.
2.
Deklarację, o której mowa w ust. 1, składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
3.
Podatnik, z zastrzeżeniem art. 28t termin płatności ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych ust. 2, który osiągnął dochód z tytułu zysku netto i w okresie następującym po zakończeniu stosowania opodatkowania ryczałtem rozdysponuje tym dochodem w całości lub w części, jest obowiązany złożyć do urzędu skarbowego deklarację, o której mowa w ust. 1, i wpłacić ryczałt należny od wartości rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto w terminie do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym ta dyspozycja została dokonana.
Art. 28r. Oświadczenie podatnika ryczałtu od dochodów spó... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...