• Art. 38l. - Odliczenia o...
  15.06.2024

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 15.06.2024

Dz.U.2023.0.2805 t.j. - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 38l. pod. dochod. od os.


Odliczenia od dochodu kosztów kwalifikowanych działalności badawczo-rozwojowej w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-191

1.
Koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d koszty kwalifikowane, ponoszone w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 2 wyłączenia, wyjaśnienie pojęć ust. 2 ustawy o COVID-19, podatnik może odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki, o której mowa w art. 25 zaliczki na podatek ust. 1 lub 1b, w trakcie roku podatkowego, który:
1)
rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r.;
2)
rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż w miesiącu, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.
2.
Przepis art. 18d koszty kwalifikowane stosuje się odpowiednio.
Art. 38l. Odliczenia od dochodu kosztów kwalifikowanych d... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...