• Art. 38n. - Zaległości p...
  29.09.2023

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2022.0.2587 t.j. - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 38n. pod. dochod. od os.


Zaległości podatkowej grupy kapitałowej we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa

1.
Warunek określony w art. 1a podatkowa grupa kapitałowa ust. 2 pkt 1 lit. d lub pkt 4 uważa się za spełniony, jeżeli podatnik poniósł w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19.
2.
Przepis ust. 1. stosuje się do roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.
Art. 38n. Zaległości podatkowej grupy kapitałowej we wpła... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...