• Art. 38na. - Warunki uzn...
  02.10.2023

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2022.0.2587 t.j. - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 38na. pod. dochod. od os.


Warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika

Warunek określony w art. 1a podatkowa grupa kapitałowa ust. 2 pkt 4 uważa się za spełniony w roku podatkowym, który zakończy się nie później niż dnia 31 grudnia 2021 r., jeżeli podatkowa grupa kapitałowa poniosła w 2021 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19.
Art. 38na. Warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej z... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...