• Art. 38o. - Prawo do zmn...
  22.05.2024

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2023.0.2805 t.j. - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 38o. pod. dochod. od os.


Prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki w 2020 r.

1.
Zmniejszenia, o których mowa w art. 25 zaliczki na podatek ust. 19 pkt 1 oraz art. 18f zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania ust. 1 pkt 1, albo zwiększenia, o którym mowa w art. 18f zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania ust. 2 pkt 1, dokonuje się począwszy od odpowiednio okresu rozliczeniowego lub roku podatkowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do końca okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.
1a.
Przepis ust. 1 stosuje się nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, przy czym w przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, uprawnieniu, o którym mowa w art. 18f zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, podlegają wierzytelności objęte do końca tego roku kalendarzowego uprawnieniem, o którym mowa w art. 25 zaliczki na podatek ust. 19 pkt 2 i ust. 25.
2.
Podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, o której mowa w art. 25 zaliczki na podatek ust. 6, mogą zmniejszyć zaliczkę należną za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, o:
1)
9% wartości wierzytelności - w przypadku małego podatnika albo
2)
19% wartości wierzytelności - w przypadku podatnika innego niż wskazany w pkt 1.
3.
Jeżeli wartość zmniejszenia zaliczki należnej, przysługującego na podstawie ust. 2, jest wyższa od tej zaliczki, o nieodliczoną wartość zmniejsza się zaliczki należne za kolejne miesiące.
4.
Zmniejszenia na podstawie ust. 2 i 3 dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności zaliczki wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
5.
Podatnik, który dokonał zmniejszenia na podstawie ust. 2 lub 3, obowiązany jest do zwiększenia o dokonane odliczenie zaliczki należnej za miesiąc, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.
6.
Przepisy ust. 2-5 stosuje się:
1)
do wierzytelności, o których mowa w art. 18f zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania ust. 9, 10, 13 i 18, oraz
2)
do zaliczek należnych, których termin płatności upływa w 2020 r.
7.
Przepisy ust. 1-3 stosuje się do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19.
Art. 38o. Prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego pods... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...