• Art. 38r. - Koszt uzyska...
  23.05.2024

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2023.0.2805 t.j. - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 38r. pod. dochod. od os.


Koszt uzyskania przychodów w przypadku darowizn przekazanych w okresie od stycznia 2020 r. do zakończenia stanu epidemii

1.
Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn, o których mowa w art. 38g odliczenie od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 i art. 38p darowizny rzeczowe przekazane w okresie styczeń – wrzesień 2020 r. podlegające odliczeniu od podstawy obliczenia podatku, przekazanych w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, podmiotom i na cele, o których mowa w tych przepisach, o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.
2.
Kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 wyłączenia, wyjaśnienie pojęć ust. 2 ustawy o COVID-19, realizowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na rzecz:
1)
podmiotów wymienionych w art. 38g odliczenie od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 ust. 1,
2)
podmiotów lub jednostek, do których zadań ustawowych należy przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 wyłączenia, wyjaśnienie pojęć ust. 2 ustawy o COVID-19 - o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.
Art. 38r. Koszt uzyskania przychodów w przypadku darowizn... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...