• Art. 38u. - Wyłączenie w...
  02.10.2023

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2022.0.2587 t.j. - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 38u. pod. dochod. od os.


Wyłączenie wartości skarbowych papierów wartościowych z przychodów Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej

1.
Do przychodów Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej nie zalicza się:
1)
wartości skarbowych papierów wartościowych otrzymanych w 2020 r. na podstawie art. 21b ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 2183 i 2185);
2)
przychodów z tytułu zbycia papierów wartościowych, o których mowa w pkt 1.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się do skarbowych papierów wartościowych przekazanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w związku z działaniami mającymi przeciwdziałać negatywnym skutkom COVID-19.
Art. 38u. Wyłączenie wartości skarbowych papierów wartośc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...