• Art. 38v. - Przychody ni...
  29.09.2023

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2022.0.2587 t.j. - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 38v. pod. dochod. od os.


Przychody niezaliczane do przychodów i koszty niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów Polskiej Organizacji Turystycznej

1.
Do przychodów Polskiej Organizacji Turystycznej nie zalicza się przychodów otrzymanych z Funduszu COVID na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1038 i 2014).
2.
W Polskiej Organizacji Turystycznej do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kosztów poniesionych na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, sfinansowanych ze środków, o których mowa w ust. 1.
Art. 38v. Przychody niezaliczane do przychodów i koszty n... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...