• Art. 40. pod. dochod. od ...
  02.10.2023

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2022.0.2587 t.j. - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 40. pod. dochod. od os.


Uchylenie przepisów ustaw szczególnych dotyczących ulg i zwolnień

1.
Uchyla się, z zastrzeżeniem ust. 2, przepisy ustaw szczególnych przyznające ulgi i zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych oraz znosi się przyznane na podstawie tych przepisów ulgi i zwolnienia.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy ulg i zwolnień od podatku dochodowego przysługujących na podstawie przepisów ustaw:
1)
(uchylony)
2)
(uchylony)
3)
z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz. U. poz. 36, z późn. zm.);
4)
(uchylony)
5)
z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. z 1997 r. poz. 143, z 1998 r. poz. 1063 i z 1999 r. poz. 484 i 1178);
6)
(uchylony)
7)
(uchylony)
8)
ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1073).
Art. 40. Uchylenie przepisów ustaw szczególnych dotyczący... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 8 Interpretacje: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...