• Ustawa o podatku dochodow...
  05.03.2024

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2023.0.2805 t.j. - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1983 r. poz. 191, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1 Interpretacje: 1 Porównania: 1
W ustawie z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. poz. 111, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 6 Interpretacje: 1 Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. poz. 77, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Interpretacje: 1 Porównania: 1
W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. poz. 268, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Interpretacje: 1 Porównania: 1
W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. poz. 23 i poz. 443) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. poz. 31 i poz. 444) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 350 i poz. 442) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 400): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...