• Art. 11. pod. cyw. - Prze...
  20.04.2021

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2021

Dz.U.2020.0.815 t.j. - Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

Art. 11. pod. cyw.


Przesłanki zwrotu podatku

1.
Podatek, z zastrzeżeniem ust. 2, podlega zwrotowi, jeżeli:
1)
uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli (nieważność względna);
2)
nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej;
3)
(uchylony)
3a)
spółka nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców lub wysokość kapitału zakładowego spółki kapitałowej została zarejestrowana w kwocie niższej niż określała umowa spółki – w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym;
4)
podwyższenie kapitału zakładowego spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale – w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału zakładowego ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców;
5)
nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej.
2.
Podatek nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat od końca roku, w którym został zapłacony.
Art. 11. Przesłanki zwrotu podatku - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 36 Interpretacje: 2 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...