• Ustawa o podatku od czynn...
  02.03.2024

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 02.03.2024

Dz.U.2023.0.170 t.j. - Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe

Do czynności cywilnoprawnych dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy obowiązujące w chwili dokonania czynności.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
1.
Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na przepisy o opłacie skarbowej w zakresie dotyczącym czynności cywilnoprawnych opodatkowanych w niniejszej ustawie, rozumie się przez to przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
2.
W przypadkach, o których mowa w art. 1 czynności cywilnoprawne podlegające opodatkowaniu ust. 7 i 8 oraz w art. 7 stawki podatku ust. 2, uwzględnia się również opłatę skarbową uiszczoną na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. poz. 23, z późn. zm.).
Orzeczenia: 3 Interpretacje: 1 Porównania: 1 Przypisy: 3
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 17.10.2000 r. - Dz.U. z 2000 r. poz. 959]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...