• Art. 106i. - Termin wyst...
  08.02.2023

Ustawa o podatku od towarów i usług

Stan prawny aktualny na dzień: 08.02.2023

Dz.U.2022.0.931 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Art. 106i. pod. tow. i usł.


Termin wystawienia faktury

1.
Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2‒9.
2.
Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b obowiązek wystawienia faktury ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.
3.
Fakturę wystawia się nie później niż:
1)
30.
dnia od dnia wykonania usług - w przypadku, o którym mowa w art. 19a powstanie obowiązku podatkowego ust. 5 pkt 3 lit. a;
2)
60.
dnia od dnia wydania towarów - w przypadku, o którym mowa w art. 19a powstanie obowiązku podatkowego ust. 5 pkt 3 lit. b, z zastrzeżeniem ust. 4;
3)
90.
dnia od dnia wykonania czynności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a powstanie obowiązku podatkowego ust. 5 pkt 3 lit. c;
4) z upływem terminu płatności – w przypadku, o którym mowa w art. 19a powstanie obowiązku podatkowego ust. 5 pkt 4.
4.
W przypadku dostawy towarów, o których mowa w art. 19a powstanie obowiązku podatkowego ust. 5 pkt 3 lit. b, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów.
5.
W przypadku, o którym mowa w art. 29a podstawa opodatkowania usług i dostawy towarów ust. 12, fakturę wystawia się nie później niż:
1)
7.
dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania;
2)
60.
dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.
6.
W przypadkach, o których mowa w art. 106b obowiązek wystawienia faktury ust. 3, fakturę wystawia się:
1)
zgodnie z ust. 1 i 2 - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty;
2)
nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt 1.
6a.
(uchylony)
7.
Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 60. dnia przed:
1)
dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
2)
otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.
8.
Przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a powstanie obowiązku podatkowego ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.
9.
Przepisów ust. 3, 4 i 8 nie stosuje się do wystawiania faktur w zakresie dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w art. 8a transfer bonu jednego przeznaczenia ust. 1 i 3.

Dokumenty powiązane z artykułem:

INFORMACJA O REZYGNACJI Z USTAWOWEGO ZWOLNIENIA Z VAT Sprawdź
Pozostałe dokumenty
Art. 106i. Termin wystawienia faktury - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz poprzedni artykuł  |  Zobacz następny artykuł
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...