• Art. 106nd. - Krajowy Sy...
  08.02.2023

Ustawa o podatku od towarów i usług

Stan prawny aktualny na dzień: 08.02.2023

Dz.U.2022.0.931 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Art. 106nd. pod. tow. i usł.


Krajowy System e-Faktur

1.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi Krajowy System e-Faktur i jest administratorem danych w nim zawartych.
2.
Krajowy System e-Faktur jest systemem teleinformatycznym służącym do:
1)
nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur;
2)
powiadamiania podmiotów, o których mowa w art. 106nb podmioty uprawnione do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, o nadanych uprawnieniach do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur lub ich odebraniu;
3)
uwierzytelnienia oraz weryfikacji uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, posiadanych przez podmioty, o których mowa w art. 106nb podmioty uprawnione do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur;
4)
wystawiania faktur ustrukturyzowanych;
5)
dostępu do faktur ustrukturyzowanych;
6)
otrzymywania faktur ustrukturyzowanych;
7)
przechowywania faktur ustrukturyzowanych;
8)
oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym w Krajowym Systemie e-Faktur;
9)
analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych;
10)
powiadamiania podmiotów, o których mowa w art. 106nb podmioty uprawnione do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, o:
a) dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej oraz numerze identyfikującym fakturę ustrukturyzowaną przydzielonym w Krajowym Systemie e-Faktur oraz dacie i czasie jego przydzielenia,
b) dacie i czasie odrzucenia faktury w przypadku jej niezgodności z wzorem, o którym mowa w art. 106nc forma wystawiana i otrzymywania faktury ustrukturyzowanej ust. 3,
c) braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej – w przypadku niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur;
11)
powiadamiania podmiotów innych niż określone w art. 106nb podmioty uprawnione do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur o braku uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.
Art. 106nd. Krajowy System e-Faktur - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...