• Art. 106r. - Rozporządze...
  01.02.2023

Ustawa o podatku od towarów i usług

Stan prawny aktualny na dzień: 01.02.2023

Dz.U.2022.0.931 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Art. 106r. pod. tow. i usł.


Rozporządzenie w sprawie uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur,
2)
sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień,
3)
sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur,
4)
dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur
– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej identyfikacji i weryfikacji podmiotów, o których mowa w art. 106nb podmioty uprawnione do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, oraz zapewnienia dostępu do faktur ustrukturyzowanych i możliwości zapoznania się z ich treścią.
Art. 106r. Rozporządzenie w sprawie uprawnień do korzysta... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...