• Art. 130ca. - Korekta de...
  14.04.2024

Art. 130ca. pod. tow. i usł.


Korekta deklaracji VAT

1.
W przypadku upływu terminu, o którym mowa w art. 61 ust. 2 rozporządzenia 282/2011, oraz w przypadkach, o których mowa w art. 61a ust. 1 rozporządzenia 282/2011, podatnik, dla którego państwem członkowskim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska, składa korektę deklaracji VAT drogą elektroniczną, za pomocą aplikacji informatycznej udostępnionej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.
2.
Korekta, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
informacje o miejscu i powodach składania korekty;
2)
dane podatnika:
a) nazwę lub imię i nazwisko,
b) adres siedziby lub adres miejsca zamieszkania,
c) numer identyfikacyjny VAT wykorzystywany przez państwo członkowskie identyfikacji na potrzeby procedury unijnej i kod tego państwa;
3)
okres rozliczeniowy i kwotę VAT, w odniesieniu do której dokonywana jest korekta;
4)
w przypadku wystąpienia nadpłaty – informacje niezbędne do jej rozliczenia;
5)
dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres poczty elektronicznej podatnika, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika – dane kontaktowe pełnomocnika.
3.
Do kwot podlegających korekcie, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 130c deklaracje VAT na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
4.
Podatnik jest obowiązany do wpłacenia kwoty VAT, w odniesieniu do której dokonywana jest korekta, w euro na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Skarbowego.
Art. 130ca. Korekta deklaracji VAT - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...