• Art. 13k. - Termin ustan...
  20.04.2024

Art. 13k. pod. tow. i usł.


Termin ustania przesłanek a w procedurze magazynu typu call-off stock

1.
Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 13i termin przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, przestaje być spełniony którykolwiek z warunków, o których mowa w art. 13h przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock ust. 2 lub art. 13j zastąpienie podatnika podatku od wartości dodanej, uznaje się, że przemieszczenie towarów, o którym mowa w art. 13 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ust. 3, nastąpiło z chwilą, gdy warunek ten przestał być spełniony.
2.
Jeżeli przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel nastąpiło na osobę inną niż podatnik podatku od wartości dodanej, któremu te towary miały być dostarczone, lub podatnik go zastępujący, uznaje się, że warunki, o których mowa w art. 13h przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock ust. 2 lub art. 13j zastąpienie podatnika podatku od wartości dodanej, przestają być spełnione bezpośrednio przed taką czynnością.
3.
Jeżeli towary są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub na terytorium państwa trzeciego, uznaje się, że warunki określone w art. 13h przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock ust. 2 lub art. 13j zastąpienie podatnika podatku od wartości dodanej przestają być spełnione bezpośrednio przed rozpoczęciem tej wysyłki lub transportu.
4.
W przypadku zniszczenia, utraty lub kradzieży towarów przemieszczonych do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock uznaje się, że warunki określone w art. 13h przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock ust. 2 lub art. 13j zastąpienie podatnika podatku od wartości dodanej przestają być spełnione w dniu, w którym towary zostały utracone, skradzione lub zniszczone, a jeżeli określenie takiego dnia nie jest możliwe – w dniu, w którym stwierdzono ich zniszczenie lub brak.
Art. 13k. Termin ustania przesłanek a w procedurze magazy... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...