• Art. 146aa. - Stawki pod...
  23.04.2024

Art. 146aa. pod. tow. i usł.


Stawki podatku od 2019 r.

1.
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a ogłoszenie kwot w "Monitorze Polskim" pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa obliczanie wydatków organów i jednostek na dany rok ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%:
1)
stawka podatku, o której mowa w art. 41 stawki podatku ust. 1 i 13, art. 109 obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży ust. 2, art. 110 szacowanie wartości sprzedaży i art. 138i wykazywanie podatku pobranego z tytułu importu towarów ust. 4, wynosi 23%;
2)
stawka podatku, o której mowa w art. 41 stawki podatku ust. 2, art. 120 objaśnienie pojęć rozdziału ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
3)
stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 zryczałtowany zwrot podatku ust. 2, wynosi 7%;
4)
stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 opodatkowanie przy świadczeniu usług taksówek osobowych ust. 1, wynosi 4%.
1a.
Jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy w czasie stanów nadzwyczajnych ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:
1)
kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa obliczanie wydatków organów i jednostek na dany rok ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy w czasie stanów nadzwyczajnych ust. 4 tej ustawy, oraz
2)
wartość relacji, o której mowa w art. 38a ogłoszenie kwot w "Monitorze Polskim" pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa obliczanie wydatków organów i jednostek na dany rok ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%
− jednak nie dłużej niż do końca 2022 r.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
Art. 146aa. Stawki podatku od 2019 r. - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...