• Art. 146da. - Stawki pod...
  15.04.2024

Art. 146da. pod. tow. i usł.


Stawki podatku zero procent w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

1.
W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. dla:
1)
towarów spożywczych wymienionych w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56),
2)
środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2024 r. poz. 105), z wyłączeniem podłoży mineralnych,
3)
nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy,
4)
ziemi ogrodniczej wymienionej w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy,
5)
gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00)
– stawka podatku wynosi 0%.
2.
Przepisów ust. 1 pkt 1–4 nie stosuje się do importu towarów, o którym mowa w art. 138i wykazywanie podatku pobranego z tytułu importu towarów ust. 1.
Art. 146da. Stawki podatku zero procent w okresie od 1 lu... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...