• Art. 157. pod. tow. i usł...
  23.04.2024

Art. 157. pod. tow. i usł.


Podatnicy zarejestrowani

1.
Podatnicy zarejestrowani na ostatni dzień przed dniem, o którym mowa w art. 176 wejście ustawy w życie pkt 2, na podstawie art. 9 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z wyłączeniem podatników wymienionych w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, będą uważani za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, z tym że podatnicy, którzy w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zgłosili, że będą składać deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług, zostaną uznani za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, a pozostali - za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni, bez konieczności potwierdzania tego faktu przez naczelnika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się:
1)
w przypadku gdy podatnik wymieniony w ust. 1, który zgłosił, że będzie składał deklaracje podatkowe, nie składał takiej deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub za 2 kolejne kwartały - poprzedzające ostatni miesiąc przed wejściem w życie ustawy;
2)
w stosunku do zakładów (oddziałów) osoby prawnej, będących odrębnymi podatnikami w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Art. 157. Podatnicy zarejestrowani - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 22 Interpretacje: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...