• Art. 162. pod. tow. i usł...
  15.04.2024

Art. 162. pod. tow. i usł.


Deklaracja podatkowa za 2004 rok

1.
W deklaracji podatkowej składanej za maj 2004 r. lub za drugi kwartał 2004 r. uwzględnia się kwotę podatku naliczonego nierozliczoną w poprzednich okresach w związku z art. 19 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
2.
Do nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, wynikającej z ostatniej deklaracji podatkowej złożonej za okres przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się art. 87 obniżenie kwoty podatku należnego lub zwrot różnicy, zabezpieczenie majątkowe.
3.
Podatnik, który w kwietniu 2004 r.:
1)
otrzymał fakturę lub dokument celny albo
2)
dokonał wpisu do rejestru - w przypadku stosowania przez podatnika w imporcie towarów procedury uproszczonej
- i miał prawo, zgodnie z ustawą wymienioną w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za maj 2004 r. oraz nie obniżył kwoty podatku należnego w rozliczeniu za kwiecień 2004 r., może tego dokonać w rozliczeniu za maj 2004 r.
4.
W przypadku gdy w ostatnim okresie rozliczeniowym występującym przed dniem 1 maja 2004 r. u podatnika powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu usług i podatnik miał prawo, zgodnie z ustawą wymienioną w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, do obniżenia kwoty podatku należnego w następnym okresie rozliczeniowym, oraz nie dokonał wcześniej obniżenia kwoty podatku należnego, może tego dokonać w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy następujący po dniu 30 kwietnia 2004 r.
Art. 162. Deklaracja podatkowa za 2004 rok - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 4 Interpretacje: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...