• Art. 28n. pod. tow. i usł...
  02.10.2023

Art. 28n. pod. tow. i usł.


Miejsce świadczenia usług turystyki

1.
W przypadku świadczenia usług turystyki, o których mowa w art. 119 podstawa opodatkowania usług turystyki ust. 1, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
W przypadku, gdy usługi turystyki, o których mowa w art. 119 podstawa opodatkowania usług turystyki ust. 1, są świadczone ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
3.
W przypadku gdy usługodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług turystyki, o których mowa w art. 119 podstawa opodatkowania usług turystyki ust. 1, jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.
Art. 28n. Miejsce świadczenia usług turystyki - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...