• Art. 3. pod. tow. i usł. ...
  29.05.2024

Ustawa o podatku od towarów i usług

Stan prawny aktualny na dzień: 29.05.2024

Dz.U.2024.0.361 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Art. 3. pod. tow. i usł.


Właściwość organu podatkowego dla płatników bez siedziby w miejscu prowadzenia działalności

1.
(uchylony)
2.
(uchylony)
3.
W przypadku:
1)
(uchylony)
2)
podatników:
a) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju,
b) o których mowa w art. 109b ewidencja czynności przez podatnika ułatwiającego poprzez użycie interfejsu elektronicznego sprzedaż na terytorium RP,
c) korzystających z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9,
d) działających w charakterze pośredników na rzecz podatników korzystających z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9
– właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, zwany dalej „naczelnikiem drugiego urzędu skarbowego”;
3)
podatników:
a) o których mowa w art. 130a objaśnienie pojęć na potrzeby rozdziału pkt 2 i art. 138b korzystanie z procedury importu ust. 1, oraz podmiotów zagranicznych, o których mowa w art. 131 objaśnienie pojęć rozdziału dotyczących procedur szczególnych pkt 2, zidentyfikowanych na potrzeby procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9, dla których państwem członkowskim konsumpcji, o którym mowa w art. 130a objaśnienie pojęć na potrzeby rozdziału pkt 2a, art. 131 objaśnienie pojęć rozdziału dotyczących procedur szczególnych pkt 3a i art. 138a objaśnienie pojęć rozdziału pkt 4, jest Rzeczpospolita Polska,
b) działających w charakterze pośredników na rzecz podatników korzystających z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9, dla których państwem członkowskim konsumpcji, o którym mowa w art. 130a objaśnienie pojęć na potrzeby rozdziału pkt 2a, art. 131 objaśnienie pojęć rozdziału dotyczących procedur szczególnych pkt 3a i art. 138a objaśnienie pojęć rozdziału pkt 4, jest Rzeczpospolita Polska
– właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego.
3a.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
6.
W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 15 podatnicy podatku od towarów i usług, zakres działalności gospodarczej ust. 1a i art. 17 inne kategorie podatników ust. 1i, właściwym organem podatkowym jest organ podatkowy, który był właściwy dla zmarłego podatnika w dniu jego śmierci.
7.
W przypadku grupy VAT właściwym organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla przedstawiciela grupy VAT.
Art. 3. Właściwość organu podatkowego dla płatników bez s... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 62 Interpretacje: 10 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...