• Art. 32. pod. tow. i usł....
  16.07.2024

Ustawa o podatku od towarów i usług

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2024

Dz.U.2024.0.361 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Art. 32. pod. tow. i usł.


Określenie przez organ podatkowy wysokości obrotu

1.
W przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieją powiązania, o których mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:
1)
niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86 kwota podatku naliczonego, art. 86a kwota podatku naliczonego a wydatki związane z pojazdami samochodowymi, art. 88 wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego i art. 90 pomniejszenie kwoty podatku należnego oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 delegacja ustawowa ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
2)
niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86 kwota podatku naliczonego, art. 86a kwota podatku naliczonego a wydatki związane z pojazdami samochodowymi, art. 88 wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego i art. 90 pomniejszenie kwoty podatku należnego oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 delegacja ustawowa ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,
3)
wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86 kwota podatku naliczonego, art. 86a kwota podatku naliczonego a wydatki związane z pojazdami samochodowymi, art. 88 wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego i art. 90 pomniejszenie kwoty podatku należnego oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 delegacja ustawowa ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
– organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że powiązania te miały wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.
2.
Przez powiązania, o których mowa w ust. 1, rozumie się powiązania:
1)
w rozumieniu art. 23m objaśnienie pojęć rozdziału ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a objaśnienie pojęć rozdziału ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
2)
wynikające ze stosunku pracy;
3)
wynikające z tytułu przysposobienia.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w odniesieniu do których właściwy organ podatkowy wydał uprzednie porozumienie cenowe, o którym mowa w dziale III ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 948).
Art. 32. Określenie przez organ podatkowy wysokości obrotu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 80 Interpretacje: 11 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...