• Art. 49. pod. tow. i usł....
  22.05.2024

Art. 49. pod. tow. i usł.


Import rzeczy pochodzących ze spadku

1.
Zwalnia się od podatku import rzeczy pochodzących ze spadku otrzymanych przez:
1)
osobę fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub
2)
prowadzącą działalność niedochodową osobę prawną posiadającą siedzibę na terytorium kraju.
2.
Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do:
1)
napojów alkoholowych;
2)
tytoniu i wyrobów tytoniowych;
3)
środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej;
4)
artykułów potrzebnych do wykonywania zawodu lub zajęcia, innych niż przenośne przedmioty sztuki stosowanej lub wyzwolonej, używanych do wykonywania zawodu lub zajęcia przez osobę zmarłą;
5)
zapasów surowców, półproduktów lub wyrobów gotowych;
6)
żywego inwentarza i zapasów produktów rolnych, których ilość jest większa niż przeznaczona na niezbędne potrzeby domowe rodziny.
3.
Rzeczy, o których mowa w ust. 1, podlegają zwolnieniu od podatku, jeżeli zostały zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu przed upływem 2 lat, licząc od dnia ostatecznego nabycia spadku przez osobę uprawnioną. Okres ten może być wydłużony przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego w wyjątkowych przypadkach.
Art. 49. Import rzeczy pochodzących ze spadku - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 8 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...