• Art. 9. pod. tow. i usł. ...
  20.04.2024

Art. 9. pod. tow. i usł.


Pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

1.
Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 zakres przedmiotowy ustawy ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:
1)
nabywcą towarów jest:
a) podatnik, o którym mowa w art. 15 podatnicy podatku od towarów i usług, zakres działalności gospodarczej, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
b) osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
- z zastrzeżeniem art. 10 warunki niewystępowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
2)
dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.
3.
Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy:
1)
nabywcą jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 1,
2)
dokonującym dostawy towarów jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 2
- jeżeli przedmiotem nabycia są nowe środki transportu.
Art. 9. Pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 76 Interpretacje: 36 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...