• Art. 90a. - Korekta poda...
  27.09.2023

Art. 90a. pod. tow. i usł.


Korekta podatku w razie oddania nieruchomości w użytkowanie lub zmiany wykorzystania

1.
W przypadku, o którym mowa w art. 86 kwota podatku naliczonego ust. 7b, gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana do użytkowania, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 pomniejszenie kwoty podatku należnego ust. 3–10a i 10c–10g, zastosowaną przy odliczeniu.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 8 pojęcie świadczenia usług ust. 2 nie stosuje się.
Art. 90a. Korekta podatku w razie oddania nieruchomości w... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...