• Ustawa o podatku od towar...
  23.06.2024

Rozdział 1b. Przepisy szczególne dotyczące stawki podatku dla wyrobów medycznych

Do wyrobów medycznych, o których mowa w poz. 13 załącznika nr 3 do ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 oraz z 2023 r. poz. 1938), stawkę podatku, o której mowa w art. 41 stawki podatku ust. 2, stosuje się do dnia 27 maja 2025 r.
Do usług napraw i konserwacji wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z tą ustawą stosuje się stawkę podatku, o której mowa w art. 41 stawki podatku ust. 2.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...