• Art. 13d. pod. rol. - Tr...
  27.02.2024

Ustawa o podatku rolnym

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2024

Dz.U.2020.0.333 t.j. - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

Art. 13d. podatek rolny


Tryb udzielania zwolnień i ulg od podatku rolnego

1.
Zwolnienia i ulgi podatkowe określone w art. 12 użytki i grunty zwolnione od podatku rolnego ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 8–13, a także w art. 13b obniżenie podatku rolnego na terenach podgórskich i górskich stosuje się z urzędu, a pozostałe zwolnienia i ulgi podatkowe na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika.
2.
Do wniosku o przyznanie ulgi, o której mowa w art. 13 ulga inwestycyjna, należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.
3.
Zwolnienia i ulgi podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
4.
W przypadku zbiegu prawa do zwolnień i ulg z różnych tytułów, przy ustalaniu zobowiązania podatkowego w zakresie podatku rolnego za dany rok podatkowy w pierwszej kolejności stosuje się ulgi określone w art. 13b obniżenie podatku rolnego na terenach podgórskich i górskich, następnie w art. 12 użytki i grunty zwolnione od podatku rolnego i w art. 13 ulga inwestycyjna. Podstawę obliczenia ulgi z danego tytułu stanowi należny podatek po zastosowaniu ulgi z tytułu poprzedzającego.
5.
Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców, jeżeli gospodarstwo rolne zostało nabyte stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub w drodze dziedziczenia.
Art. 13d. Tryb udzielania zwolnień i ulg od podatku rolnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Interpretacje: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...