• Art. 6. pod. rol. - Wyso...
  15.06.2024

Ustawa o podatku rolnym

Stan prawny aktualny na dzień: 15.06.2024

Dz.U.2020.0.333 t.j. - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

Art. 6. podatek rolny


Wysokość podatku rolnego

1.
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1)
od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 podstawa opodatkowania podatkiem rolnym, okręgi podatkowe, przeliczniki powierzchni użytków rolnych, ust. 1 pkt 1 - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2)
od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 podstawa opodatkowania podatkiem rolnym, okręgi podatkowe, przeliczniki powierzchni użytków rolnych, ust. 1 pkt 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta
– obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
2.
Średnią cenę skupu żyta, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.
3.
Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
Art. 6. Wysokość podatku rolnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 46 Interpretacje: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...