• Art. 13. - Rozporządzeni...
  17.04.2024

Ustawa o podatku tonażowym

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2021.0.985 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

Obserwuj akt

Art. 13. pod. tonaż.


Rozporządzenie w sprawie wzorów zeznania podatkowego i oświadczenia

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
1)
zeznania, o którym mowa w art. 12 obliczanie podatku tonażowego, ust. 2,
2)
oświadczenia
- wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania, uwzględniając zakres informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia zobowiązania podatkowego.
Art. 13. Rozporządzenie w sprawie wzorów zeznania podatko... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...