• Art. 5. - Dobowa stawka ...
  28.05.2024
Obserwuj akt

Art. 5. pod. tonaż.


Dobowa stawka opodatkowania

1.
Dobową stawkę ustala się w zależności od pojemności netto (NT) statku od każdych 100 jednostek, według stawek wyrażonych w euro, określonych w tabeli.

Lp. Pojemność netto (NT) statku Stawki do obliczenia dochodu
1 do 1000 0,5 euro za każde 100
2 od 1001 do 10000 0,35 euro za każde 100 powyżej 1000
3 od 10001 do 25000 0,20 euro za każde 100 powyżej 10000
4 od 25001 0,10 euro za każde 100 powyżej 25000


2.
Dobową stawkę ustaloną zgodnie z ust. 1 przelicza się na złote według kursu średniego euro z ostatniego dnia miesiąca, za który stawka jest obliczana, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. W przypadku gdy na ten dzień kurs średni nie został ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs ostatnio ogłoszony w danym miesiącu.
3.
Dla celów obliczeniowych pojemność netto (NT) statku zaokrągla się w sposób następujący:
1)
pojemność netto (NT) mniejszą niż 50 jednostek pomija się;
2)
pojemność netto (NT) 50 jednostek i więcej podwyższa się do pełnych 100 jednostek.
4.
Podatek tonażowy wynosi 19 % podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 4 podstawa opodatkowania,
Art. 5. Dobowa stawka opodatkowania - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...