• Art. 12. policja - Rozpor...
  22.05.2024

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2024.0.145 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 12. policja


Rozporządzenie w sprawie uzbrojenia, umundurowania i oznak w Policji

1.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia:
1)
uzbrojenie Policji;
2)
umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów;
3)
zasady i sposób noszenia umundurowania oraz orderów, odznaczeń, medali i odznak;
4)
normy umundurowania;
5)
wzór i tryb nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji;
6)
wzór odznak policyjnych oraz szczegółowe zasady i tryb ich nadawania policjantom.
2.
Komendant Główny Policji określa zasady naliczeń etatowych w Policji, z zastrzeżeniem ust. 2a.
2a.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa zasady naliczeń etatowych w BSWP.
Art. 12. Rozporządzenie w sprawie uzbrojenia, umundurowan... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...