• Art. 120b. - świadczenie...
  31.05.2023

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 31.05.2023

Dz.U.2023.0.171 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 120b. policja


świadczenie teleinformatyczne

1.
Policjantowi wykonującemu zadania, o których mowa w art. 26, art. 42 ust. 1, art. 44 i art. 62 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1863), lub w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Policji przyznaje się na okres ich wykonywania świadczenie teleinformatyczne.
2.
Do ustalenia wysokości świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.
3.
Decyzję o przyznaniu świadczenia teleinformatycznego przełożony, o którym mowa w art. 32 właściwość organów w sprawach personalnych policjantów ust. 1, wydaje nie później niż w terminie 30 dni po rozpoczęciu przez policjanta wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1.
4.
Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 3, policjant podlega opiniowaniu służbowemu na zasadach, o których mowa w art. 35 okresowe opiniowanie służbowe policjanta, jeżeli od dnia wydania ostatniej opinii o tym policjancie upłynęły co najmniej 3 miesiące.
5.
Świadczenia teleinformatycznego nie przyznaje się w przypadkach, o których mowa w art. 120a świadczenie motywacyjne ust. 7. Przepisy art. 120a świadczenie motywacyjne ust. 8 i 9 stosuje się.
6.
Świadczenia teleinformatycznego nie wypłaca się w przypadkach, o których mowa w art. 120a świadczenie motywacyjne ust. 10.
7.
Do wypłaty świadczenia teleinformatycznego stosuje się przepisy art. 120a świadczenie motywacyjne ust. 11–13.
Art. 120b. świadczenie teleinformatyczne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...