• Art. 145b. policja - Utwo...
  25.09.2023

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 25.09.2023

Dz.U.2023.0.171 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 145b. policja


Utworzenie i likwidacja kontyngentu policyjnego

1.
O utworzeniu i likwidacji kontyngentu policyjnego postanawia:
1)
Rada Ministrów – uchwałą, w przypadku, o którym mowa w art. 145a delegowanie policjanta do służby poza granicami państwa, ust. 1 pkt 1;
2)
minister właściwy do spraw wewnętrznych – zarządzeniem, w przypadkach, o których mowa w art. 145a delegowanie policjanta do służby poza granicami państwa, ust. 1 pkt 2 i 3;
3)
Komendant Główny Policji – decyzją, w przypadkach, o których mowa w art. 145a delegowanie policjanta do służby poza granicami państwa, ust. 1 pkt 4 i 5.
2.
W uchwale, zarządzeniu lub decyzji, o których mowa w ust. 1, określa się w szczególności:
1)
nazwę kontyngentu, jego liczebność oraz czas pozostawania poza granicami państwa;
2)
cel skierowania kontyngentu, zakres jego zadań oraz obszar działania;
3)
system kierowania i dowodzenia kontyngentem oraz organ organizacji międzynarodowej, któremu kontyngent zostanie podporządkowany na czas operacji;
4)
organy administracji rządowej odpowiedzialne za współpracę z kierowniczymi organami właściwej organizacji międzynarodowej w zakresie kierowania działalnością kontyngentu wykonującego zadania poza granicami państwa;
5)
uzbrojenie i wyposażenie kontyngentu w środki i sprzęt specjalny;
6)
trasy i czas przemieszczania się kontyngentu w przypadku tranzytu.
Art. 145b. Utworzenie i likwidacja kontyngentu policyjnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...