• Art. 15ac. - Elementy na...
  17.01.2022

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 17.01.2022

Dz.U.2021.0.1882 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 15ac. policja


Elementy nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania lub zakazu zbliżania się do niego

1.
Nakaz lub zakaz zawierają w szczególności:
1)
datę, czas i miejsce przeprowadzenia czynności;
2)
podstawę prawną ich wydania;
3)
treść nakazu lub zakazu;
4)
dane policjantów przeprowadzających czynność;
5)
dane osoby stosującej przemoc w rodzinie;
6)
dane osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;
7)
uzasadnienie, w którym wskazuje się podstawy faktyczne ich wydania;
8)
pouczenia, w tym o trybie, formie i sposobie wnoszenia zażalenia.
2.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór nakazu i zakazu, sposób wykonywania i dokumentowania czynności związanych z wydaniem nakazu lub zakazu oraz wzór kwestionariusza szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego służący stwierdzeniu zasadności zatrzymania, o którym mowa w art. 15a zatrzymanie przez Policję osoby stosującej przemoc w rodzinie ust. 1, lub wydania nakazu lub zakazu, mając na względzie potrzebę zawarcia niezbędnych pouczeń w nakazie lub zakazie, sprawnego sporządzania dokumentacji, a także konieczność natychmiastowej i skutecznej ochrony osób doznających przemocy w rodzinie.
Art. 15ac. Elementy nakazu natychmiastowego opuszczenia m... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...