• Art. 21j. - Udzielanie i...
  02.10.2023

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2023.0.171 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 21j. policja


Udzielanie informacji ze zbiorów danych daktyloskopijnych

Informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w zbiorach danych daktyloskopijnych oraz uzyskane w wyniku ich przetwarzania są udzielane bezpłatnie organom prowadzącym:
1)
postępowanie karne;
2)
postępowanie w sprawach nieletnich;
3)
czynności wykrywcze lub identyfikacyjne;
4)
czynności związane z wprowadzaniem danych daktyloskopijnych do innych zbiorów danych na podstawie odrębnych przepisów.
Art. 21j. Udzielanie informacji ze zbiorów danych daktylo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...