• Art. 28. policja - Stosun...
  22.05.2024

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2024.0.145 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 28. policja


Stosunek służbowy policjanta, kontrakt

1.
Stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby.
1a.
Mianowanie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić:
1)
na okres służby przygotowawczej lub kandydackiej;
2)
na okres służby kontraktowej;
3)
na stałe.
1b.
Mianowanie w służbie kontraktowej może nastąpić po zawarciu umowy, zwanej dalej „kontraktem”, zawartej pomiędzy osobą, która zgłosiła się do tej służby, a przełożonym wymienionym w art. 32 właściwość organów w sprawach personalnych policjantów ust. 1.
1c.
Kontrakt zawiera się na okres od 3 do 5 lat. Zawarcie kontraktu z tą samą osobą może nastąpić najwyżej dwukrotnie.
2.
Początek służby liczy się od dnia określonego w rozkazie o mianowaniu funkcjonariusza Policji.
3.
Mianowanie może nastąpić w stosunku do osób, które posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej.
4.
Warunku określonego w ust. 3 nie stosuje się do kobiet, policjantów w służbie kandydackiej, a także do osób rozpoczynających naukę lub przeszkolenie zawodowe w szkołach resortu spraw wewnętrznych.
5.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, określa rodzaje i wzory legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organy właściwe do ich wydawania oraz zasady dokonywania wpisów w tych dokumentach.
Art. 28. Stosunek służbowy policjanta, kontrakt - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 7 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...