• Art. 34e. - Kierowanie p...
  29.09.2023

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2023.0.171 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 34e. policja


Kierowanie policjanta na szkolenie zawodowe oficerskie

1.
Na szkolenie zawodowe oficerskie policjanta można skierować, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1)
ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
2)
złożył pisemny raport w sprawie skierowania go na to szkolenie;
3)
ma zapewnione, bezpośrednio po ukończeniu szkolenia, stanowisko służbowe, na którym są wymagane kwalifikacje zawodowe oficerskie lub pełni służbę na stanowisku służbowym, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów Policji;
4)
posiada staż służby wymagany do mianowania lub powołania na stanowisko służbowe;
5)
posiada pozytywną opinię służbową.
2.
Warunku wymienionego w ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do policjanta, o którym mowa w art. 34 warunki mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe ust. 7 i art. 56 mianowanie na stopień policyjny osoby przyjmowanej do służby posiadającej stopień wojskowy ust. 1.
3.
Na szkolenie zawodowe oficerskie można skierować policjanta, który uzyskał kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 34 warunki mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe ust. 2 pkt 3.
4.
Policjanta, który posiada specjalistyczne kwalifikacje, wykształcenie, uprawnienia lub umiejętności pożądane ze względu na potrzeby kadrowe Policji, można skierować na szkolenie zawodowe oficerskie z wyłączeniem wymogu, o którym mowa w ust. 3.
Art. 34e. Kierowanie policjanta na szkolenie zawodowe ofi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...