• Art. 34f. - Usunięcie po...
  04.03.2024

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2024.0.145 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 34f. policja


Usunięcie policjanta ze szkolenia zawodowego

1.
Policjanta usuwa się ze szkolenia, o którym mowa w art. 34 warunki mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe ust. 8 pkt 1, jeżeli:
1)
złożył pisemny raport o usunięcie ze szkolenia;
2)
zgłosił na piśmie wystąpienie ze służby w Policji;
3)
przełożony, o którym mowa w art. 32 właściwość organów w sprawach personalnych policjantów ust. 1, wystąpił o jego usunięcie ze szkolenia;
4)
przełożony, o którym mowa w art. 39a przełożeni właściwi do zawieszania policjantów w czynnościach służbowych ust. 1 i 2, zawiesił go w czynnościach służbowych;
5)
w szkoleniu nastąpiła przerwa spowodowana jego długotrwałą chorobą lub szczególnymi przyczynami losowymi;
6)
bez usprawiedliwienia przerwał udział w szkoleniu;
7)
bez usprawiedliwienia nie przystąpił w wyznaczonym terminie do zaliczeń lub egzaminów przewidzianych programem szkolenia lub do egzaminu końcowego;
8)
nie uzyskał zaliczenia lub nie zdał egzaminu przewidzianego w programie szkolenia lub egzaminu końcowego;
9)
popełnił czyn o znamionach wykroczenia albo przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego udział w szkoleniu;
10)
popełnił czyn o znamionach przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste;
11)
z innych ważnych przyczyn nie jest możliwy jego udział w szkoleniu.
2.
Policjanta skreśla się ze szkolenia w przypadku jego śmierci lub uznania za zaginionego.
Art. 34f. Usunięcie policjanta ze szkolenia zawodowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...