• Art. 34h. - Doskonalenie...
  21.09.2023

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 21.09.2023

Dz.U.2023.0.171 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 34h. policja


Doskonalenie zawodowe policjantów

1.
Policjant może zostać skierowany na doskonalenie zawodowe w celu pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych wymaganych przy wykonywaniu przez niego zadań i czynności służbowych, a także uzyskania przez niego dodatkowych uprawnień, w tym uprawnień instruktorskich.
2.
Doskonalenie zawodowe policjantów organizowane jest jako doskonalenie zawodowe:
1)
centralne – przez Akademię Policji w Szczytnie, szkoły policyjne lub ośrodki szkolenia;
2)
lokalne – przez jednostki organizacyjne Policji lub komórki organizacyjne tych jednostek;
3)
zewnętrzne – przez podmioty pozapolicyjne.
3.
Za zgodą Komendanta Głównego Policji doskonalenie zawodowe centralne mogą organizować CBŚP, BSWP, BOA, CBZC, CLKP oraz komendy wojewódzkie Policji i Komenda Stołeczna Policji.
4.
Do doskonalenia zawodowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 warunki mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe ust. 11b–11d, art. 34f usunięcie policjanta ze szkolenia zawodowego i art. 34g dokończenie przez policjanta przerwanego szkolenia zawodowego lub ponowne skierowanie na szkolenie ust. 1–3, 5 i 6.
5.
Komendant Główny Policji, właściwy dla ośrodka szkolenia komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji, Komendant Rektor Akademii Policji w Szczytnie lub komendant szkoły policyjnej, każdy w zakresie swojej właściwości, określają programy doskonalenia zawodowego centralnego.
Art. 34h. Doskonalenie zawodowe policjantów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...