• Art. 34k. - Rozporządzen...
  18.06.2024

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 18.06.2024

Dz.U.2024.0.145 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 34k. policja


Rozporządzenie w sprawie organizacji szkoleń

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
formy, tryb, organizację, sposób odbywania i dokumentowania szkoleń, o których mowa w art. 34 warunki mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe ust. 8 pkt 1,
2)
sposób oceniania policjanta w trakcie szkoleń, o których mowa w art. 34 warunki mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe ust. 8 pkt 1, oraz zakres, tryb, formy i terminy składania egzaminów końcowych z tych szkoleń,
3)
sposób oceniania policjanta w trakcie egzaminów końcowych, o których mowa w art. 34 warunki mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe ust. 10, oraz zakres, tryb, formy i terminy składania tych egzaminów,
4)
sposób powoływania komisji egzaminacyjnej,
5)
sposób dokumentowania oraz jednostki organizacyjne Policji właściwe do organizowania szkolenia, o którym mowa w art. 30 mianowanie policjantem w służbie kandydackiej ust. 2a,
6)
formy, organizację, sposób odbywania i dokumentowania doskonalenia zawodowego oraz sposób oceniania policjanta w trakcie jego trwania,
7)
sposób sprawowania nadzoru nad realizacją szkoleń, o których mowa w art. 34 warunki mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe ust. 8 pkt 1 i art. 30 mianowanie policjantem w służbie kandydackiej ust. 2a, oraz doskonalenia zawodowego,
8)
wzory świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego, świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego z wyróżnieniem, świadectwa zdania egzaminu końcowego, świadectwa zdania egzaminu końcowego z wyróżnieniem, świadectwa ukończenia szkolenia dla policjantów w służbie kandydackiej oraz świadectwa ukończenia doskonalenia zawodowego centralnego
– mając na uwadze zapewnienie właściwego przygotowania policjantów do wykonywania zadań służbowych oraz konieczność zapewnienia właściwej realizacji oraz prawidłowego dokumentowania szkoleń, o których mowa w art. 34 warunki mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe ust. 8 pkt 1 oraz w art. 30 mianowanie policjantem w służbie kandydackiej ust. 2a, i doskonalenia zawodowego oraz przebiegu egzaminów końcowych.
Art. 34k. Rozporządzenie w sprawie organizacji szkoleń - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...