• Art. 34k. - Rozporządzen...
  10.06.2023

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 10.06.2023

Dz.U.2023.0.171 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 34k. policja


Rozporządzenie w sprawie organizacji szkoleń

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
formy, tryb, organizację i sposób odbywania szkoleń, o których mowa w art. 34 warunki mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe ust. 8,
2)
zakres, tryb i terminy składania egzaminów końcowych ze szkoleń, o których mowa w art. 34 warunki mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe ust. 8,
3)
jednostki organizacyjne Policji lub komórki organizacyjne tych jednostek właściwe do przeprowadzania egzaminów końcowych ze szkoleń, o których mowa w art. 34 warunki mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe ust. 8,
4)
formy, organizację i sposób odbywania doskonalenia zawodowego,
5)
sposób sprawowania nadzoru nad realizacją szkoleń, o których mowa w art. 34 warunki mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe ust. 8, oraz doskonalenia zawodowego,
6)
wzory świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego, świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego z wyróżnieniem, świadectwa zdania egzaminu, świadectwa zdania egzaminu z wyróżnieniem oraz świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego
– mając na uwadze zapewnienie właściwego przygotowania policjantów do realizacji zadań służbowych oraz konieczność zapewnienia właściwej realizacji szkoleń, o których mowa w art. 34 warunki mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe ust. 8, i doskonalenia zawodowego oraz przebiegu egzaminów końcowych.
Art. 34k. Rozporządzenie w sprawie organizacji szkoleń - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...