• Art. 39a. - Przełożeni w...
  23.05.2024

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2024.0.145 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 39a. policja


Przełożeni właściwi do zawieszania policjantów w czynnościach służbowych

1.
Przełożonymi właściwymi do zawieszania policjantów w czynnościach służbowych są:
1)
minister właściwy do spraw wewnętrznych – w stosunku do Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta BSWP i jego zastępcy;
2)
Komendant Główny Policji – w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym:
a) Komendanta CBŚP i jego zastępcy,
aa) Komendanta CBZC i jego zastępcy,
ab) Dyrektora CLKP i jego zastępcy,
b) komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji i jego zastępcy,
c) Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie i jego zastępcy,
d) komendanta szkoły policyjnej i jego zastępcy,
e) w Komendzie Głównej Policji lub pozostającego w jego dyspozycji,
f) (uchylona)
g) w BOA;
3)
Komendant CBŚP – w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w CBŚP;
3a)
Komendant CBZC – w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w CBZC;
4)
Komendant BSWP – w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w BSWP;
4a)
Dyrektor CLKP – w stosunku do policjanta pełniącego służbę na stanowisku służbowym w CLKP;
5)
komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji – w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym:
a) komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji oraz jego zastępcy,
b) w jednostce organizacyjnej Policji bezpośrednio podległej,
c) w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji lub pozostającego w jego dyspozycji;
6)
komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji – w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym:
a) komendanta komisariatu Policji oraz jego zastępcy,
b) w jednostce organizacyjnej Policji bezpośrednio podległej,
c) w komendzie powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji lub pozostającego w jego dyspozycji;
7)
Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie – w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w Akademii Policji w Szczytnie;
8)
komendant szkoły policyjnej – w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w szkole policyjnej.
2.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji może zawiesić w czynnościach służbowych również policjantów wymienionych w ust. 1 pkt 3–8.
3.
Okres zawieszenia w czynnościach służbowych przedłuża przełożony właściwy do zawieszenia w czynnościach służbowych. Jeżeli zawieszenie w czynnościach służbowych nastąpiło na podstawie ust. 2, okres zawieszenia w czynnościach służbowych przedłuża Komendant Główny Policji.
Art. 39a. Przełożeni właściwi do zawieszania policjantów... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...