• Art. 39b. - Decyzja o za...
  26.09.2023

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 26.09.2023

Dz.U.2023.0.171 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 39b. policja


Decyzja o zawieszeniu lub przedłużeniu okresu zawieszenia w czynnościach służbowych

1.
Zawieszenie w czynnościach służbowych oraz przedłużenie okresu zawieszenia w czynnościach służbowych następują w drodze decyzji.
2.
W decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych oraz decyzji o przedłużeniu okresu zawieszenia w czynnościach służbowych zamieszcza się:
1)
oznaczenie przełożonego podejmującego decyzję;
2)
datę wydania decyzji;
3)
podstawę prawną;
4)
stopień policyjny, nazwisko i imię, imię ojca oraz numer identyfikacyjny zawieszonego policjanta;
5)
nazwę stanowiska służbowego zawieszonego policjanta oraz nazwę jednostki organizacyjnej Policji;
6)
wskazanie okresu, na który nastąpi zawieszenie lub przedłużenie okresu zawieszenia;
7)
termin rozliczenia się z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych zawieszonego policjanta;
8)
uzasadnienie faktyczne i prawne zawieszenia w czynnościach służbowych policjanta;
9)
pouczenie o przysługującym zawieszonemu policjantowi środku odwoławczym;
10)
podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego przełożonego uprawnionego do ich wydania.
3.
Decyzję, o której mowa w ust. 1, doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu policjantowi, a kopię decyzji włącza się do jego akt osobowych.
Art. 39b. Decyzja o zawieszeniu lub przedłużeniu okresu z... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...