• Art. 61a. policja - Obowi...
  15.06.2024

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 15.06.2024

Dz.U.2024.0.145 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 61a. policja


Obowiązek utrzymania sprawności fizycznej przez policjanta

1.
Policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności przez udział w zajęciach i sprawdzianach ze sprawności fizycznej policjantów oraz udział w doskonaleniu zawodowym.
2.
Sprawność fizyczną, o której mowa w ust. 1, ocenia się na podstawie wyników testu sprawności fizycznej policjantów.
3.
Za równoznaczne z zaliczeniem testu sprawności fizycznej policjantów, w roku przeprowadzania tego testu, uważa się test zrealizowany zgodnie ze sposobem i kryteriami oceniania sprawności fizycznej policjanta określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, w ramach szkolenia, o którym mowa w art. 34 warunki mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe ust. 8 pkt 1, lub doskonalenia, o którym mowa w art. 34h doskonalenie zawodowe policjantów ust. 2 pkt 1 lub ust. 3, albo przedsięwzięcia realizowanego w Policji, w zakresie którego niezbędne było zaliczenie testu sprawności fizycznej.
4.
Policjanta zwalnia się z testu sprawności fizycznej policjantów oraz z zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów na czas:
1)
oddelegowania do wykonywania zadań służbowych poza Policją, a także delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym;
2)
zwolnienia z obowiązku wykonywania zadań służbowych udzielonego na zasadach określonych w przepisach o związkach zawodowych.
5.
W sprawach zwolnienia policjanta z testu sprawności fizycznej policjantów oraz z zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów właściwy jest przełożony, o którym mowa w art. 32 właściwość organów w sprawach personalnych policjantów ust. 1.
6.
Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia:
1)
zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej policjantów z uwzględnieniem charakteru wykonywanych zadań służbowych;
2)
organizację testu sprawności fizycznej policjantów;
3)
tryb i terminy przeprowadzania testu sprawności fizycznej policjantów;
4)
sposób i kryteria oceniania sprawności fizycznej policjanta w teście sprawności fizycznej policjantów;
5)
wymagania dla przeprowadzającego test sprawności fizycznej policjantów;
6)
sposób dokumentowania testu sprawności fizycznej policjantów oraz wzory dokumentów w tych sprawach;
7)
sposób sprawowania nadzoru nad przebiegiem testu sprawności fizycznej policjantów.
7.
Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia:
1)
rodzaje zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;
2)
zakres i sposób przeprowadzania zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;
3)
organizację zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;
4)
tryb i terminy przeprowadzania zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;
5)
sposób i kryteria oceniania policjanta podczas sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;
6)
wymagania dla prowadzącego zajęcia i sprawdziany ze sprawności fizycznej policjantów;
7)
sposób dokumentowania zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;
8)
zadania jednostek organizacyjnych Policji w zakresie realizacji zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;
9)
sposób sprawowania nadzoru nad przebiegiem zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów.

Art. 61a. Obowiązek utrzymania sprawności fizycznej przez... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...