• Art. 61a. policja - Obowi...
  27.09.2023

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 27.09.2023

Dz.U.2023.0.171 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 61a. policja


Obowiązek utrzymania sprawności fizycznej przez policjanta

1.
Policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności poprzez udział w doskonaleniu zawodowym.
2.
Sprawność fizyczną, o której mowa w ust. 1, ocenia się na podstawie wyników testu sprawności fizycznej policjantów.
3.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres testu sprawności fizycznej policjantów oraz okoliczności uzasadniające zwolnienie policjanta z tego testu, a także przełożonych właściwych w tych sprawach, mając na uwadze konieczność utrzymania sprawności fizycznej zapewniającej wykonywanie przez policjanta zadań służbowych oraz charakter wykonywanych zadań.
4.
Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia, szczegółowe warunki organizacji, tryb i terminy przeprowadzania testu sprawności fizycznej policjantów oraz szczegółowy sposób oceniania testu, z uwzględnieniem charakteru wykonywanych zadań, oraz sposób dokumentowania testu, mając na uwadze konieczność utrzymania sprawności fizycznej zapewniającej wykonywanie przez policjanta zadań służbowych.
5.
Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia, rodzaje zajęć z zakresu wychowania fizycznego lub zajęć sportowych realizowanych w jednostkach organizacyjnych Policji oraz zadania jednostek w tym zakresie, mając na względzie charakter wykonywanych zadań oraz właściwe przygotowanie policjantów do testu sprawności fizycznej policjantów.
Art. 61a. Obowiązek utrzymania sprawności fizycznej przez... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...