• Art. 61b. - Obowiązek ut...
  05.06.2023

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 05.06.2023

Dz.U.2023.0.171 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 61b. policja


Obowiązek utrzymywania przez policjanta wymaganego poziomu umiejętności posługiwania się bronią palną

1.
Policjant jest obowiązany utrzymywać wymagany poziom umiejętności posługiwania się bronią palną, zapewniający wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności poprzez udział w doskonaleniu zawodowym.
2.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, ogólny zakres wyszkolenia strzeleckiego policjanta oraz przypadki, w których zwalnia się policjanta ze strzelań i sprawdzianów strzeleckich, mając na uwadze konieczność zapewnienia wymaganego poziomu umiejętności posługiwania się bronią palną oraz charakter wykonywanych zadań.
3.
Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia, szczegółowe warunki organizacji i tryb przeprowadzania wyszkolenia strzeleckiego policjantów oraz terminy oceniania poziomu umiejętności posługiwania się bronią palną oraz dokumentowanie przebiegu strzelań i sprawdzianów strzeleckich, mając na względzie charakter wykonywanych zadań w Policji oraz właściwe przygotowanie policjantów do posługiwania się bronią palną.
Art. 61b. Obowiązek utrzymywania przez policjanta wymagan... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...