• Art. 61b. - Obowiązek ut...
  22.02.2024

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2024.0.145 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 61b. policja


Obowiązek utrzymywania przez policjanta wymaganego poziomu umiejętności posługiwania się bronią palną

1.
Policjant jest obowiązany nabywać i utrzymywać poziom umiejętności posługiwania się bronią palną zapewniający wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności przez udział w zajęciach i sprawdzianach z wyszkolenia strzeleckiego policjantów.
2.
Policjanta zwalnia się z zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów na czas:
1)
oddelegowania do wykonywania zadań służbowych poza Policją, a także delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym;
2)
zwolnienia z obowiązku wykonywania zadań służbowych udzielonego na zasadach określonych w przepisach o związkach zawodowych.
3.
W sprawach zwolnienia policjanta z zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów właściwy jest przełożony, o którym mowa w art. 32 właściwość organów w sprawach personalnych policjantów ust. 1.
4.
Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia:
1)
zakres i sposób przeprowadzania zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów z uwzględnieniem charakteru wykonywanych zadań służbowych oraz:
a) rodzaje celów strzeleckich,
b) podstawowe postawy strzeleckie,
c) podstawowe rodzaje chwytów broni;
2)
organizację zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów;
3)
tryb i terminy przeprowadzania zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów;
4)
sposób i kryteria oceniania policjanta podczas zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów;
5)
wymagania dla prowadzącego zajęcia i sprawdziany z wyszkolenia strzeleckiego policjantów;
6)
obowiązki uczestników zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów;
7)
sposób dokumentowania zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów oraz wzory dokumentów w tych sprawach;
8)
sposób sprawowania nadzoru nad przebiegiem zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów.
Art. 61b. Obowiązek utrzymywania przez policjanta wymagan... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...