• Art. 6a. policja - Organy...
  02.10.2023

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2023.0.171 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 6a. policja


Organy właściwe w postępowaniu administracyjnym

1.
W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Policji, a na obszarze m.st. Warszawy - komendant rejonowy Policji.
2.
W postępowaniu administracyjnym w sprawach, o których mowa w ust. 1, organami wyższego stopnia są:
1)
w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji – komendant wojewódzki Policji;
1a)
w stosunku do komendanta rejonowego Policji - Komendant Stołeczny Policji;
2)
w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji – Komendant Główny Policji.
Art. 6a. Organy właściwe w postępowaniu administracyjnym - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...