• Art. 87. policja - Nagrod...
  28.05.2023

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2023

Dz.U.2023.0.171 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 87. policja


Nagrody za wzorowe wykonywanie obowiązków

1.
Policjantowi, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie i doskonali kwalifikacje zawodowe, mogą być udzielane wyróżnienia:
1)
pochwała;
2)
krótkoterminowy dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 10 dni roboczych;
3)
przyznanie odznaki resortowej;
4)
przedterminowe mianowanie na wyższy stopień policyjny.
2.
Wyróżnienia udziela policjantowi uprawniony przełożony, o którym mowa w art. 32 właściwość organów w sprawach personalnych policjantów, ust. 1.
3.
Wyróżnienia nie udziela się policjantowi:
1)
ukaranemu karą dyscyplinarną, przed jej zatarciem;
2)
skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało warunkowo umorzone, przez okres roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
4.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom, uwzględniając zakres uprawnień przełożonych do udzielania wyróżnień oraz formę udzielania wyróżnień.
Art. 87. Nagrody za wzorowe wykonywanie obowiązków - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...