• Art. 111. - Komisje dysc...
  23.04.2024
Obserwuj akt

Art. 111. PAN


Komisje dyscyplinarne

1.
Komisja dyscyplinarna, o której mowa w art. 110 orzekanie w sprawach dyscyplinarnych, ust. 1 pkt 1, pochodzi z wyboru. Tryb wyboru członków komisji określa statut jednostki naukowej Akademii.
2.
Komisję dyscyplinarną, o której mowa w art. 110 orzekanie w sprawach dyscyplinarnych, ust. 1 pkt 2, powołuje Prezes Akademii.
3.
Komisje dyscyplinarne, o których mowa w art. 110 orzekanie w sprawach dyscyplinarnych, ust. 1, są niezawisłe w zakresie orzekania.
4.
Komisje dyscyplinarne, o których mowa w art. 110 orzekanie w sprawach dyscyplinarnych, ust. 1, rozstrzygają samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie są związane rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz opinii komisji do spraw etyki w nauce, o której mowa w art. 39 kompetencje komisji do spraw etyki w nauce,
5.
W sprawach naruszeń dyscyplinarnych, które stanowią jednocześnie naruszenie zasad etyki w nauce, w szczególności określonych w art. 112 wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, postępowanie wyjaśniające, ust. 3 pkt 1-4, komisja dyscyplinarna może zwrócić się o wydanie opinii do komisji do spraw etyki w nauce, o której mowa w art. 39 kompetencje komisji do spraw etyki w nauce, Opinia komisji do spraw etyki w nauce wiąże komisję dyscyplinarną w ustaleniu treści naruszenia.
6.
Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
7.
Kadencja komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 110 orzekanie w sprawach dyscyplinarnych, ust. 1 pkt 1, trwa 4 lata.
8.
Kadencja komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 110 orzekanie w sprawach dyscyplinarnych, ust. 1 pkt 2, trwa 4 lata i odpowiada kadencji organów Akademii.
9.
Obsługę komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 110 orzekanie w sprawach dyscyplinarnych, ust. 1 pkt 2, zapewniają komórki organizacyjne Kancelarii Akademii.
Art. 111. Komisje dyscyplinarne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...