• Art. 19. - Kompetencje i...
  14.04.2024

Ustawa o Polskiej Akademii Nauk

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2020.0.1796 t.j. - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

Obserwuj akt

Art. 19. PAN


Kompetencje i zadania Prezydium Akademii

1.
Prezydium Akademii w okresie między sesjami Zgromadzenia Ogólnego Akademii wykonuje zadania określone w art. 15 kompetencje Zgromadzenia Ogólnego Akademii ust. 1 oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne Akademii w sposób zgodny z przepisami ustawy, statutem Akademii i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego Akademii. W tym zakresie Prezydium Akademii wydaje odpowiednie zalecenia.
2.
Prezydium Akademii:
1)
określa programy rozwoju Akademii oraz dokonuje oceny stopnia ich realizacji;
2)
uchwala propozycje dotyczące projektu budżetu państwa w zakresie przewidzianym dla Akademii w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
3)
uchwala plany finansowe Akademii i rozpatruje sprawozdania z ich wykonania;
4)
rozpatruje opinie, oceny, ekspertyzy i prognozy, o których mowa w art. 2 zadania Akademii ust. 2 pkt 6, przedstawiane w imieniu Akademii;
5)
uchwala program sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii;
6)
opiniuje projekty ustaw dotyczących nauki i kształcenia;
7)
podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych w ustawie i statucie Akademii do właściwości Prezydium Akademii.
Art. 19. Kompetencje i zadania Prezydium Akademii - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...